DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • YÖNETİCİLİĞİNİ ÜSTLENMESEK BİLE, yöneticisi başka biri olan apartmanlara, sitelere, tesis ve plazalara aşağıdaki alanlarda SADECE DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERMEKTEYİZ.
 • YÖNETİM DANIŞMANLIĞI,
 • DENETİM DANIŞMANLIĞI,
 • Gider makbuzlarının bizzat incelenip Gelir/Gider Hesap Tablolarının çıkarılması ve böylece mevcut yöneticinin eksik, kusur, hata ve usulsüzlüklerinin DENETİM DANIŞMANLIĞI yoluyla tespit edilmesi,
 • İlk Yönetici seçiminden önce yapılması gereken Karar defteri onaylatma, Vergi kimlik numarası çıkarma, Bankada hesap açma gibi resmi ve usulî işlerin halledilmesi,
 • İlk yönetici seçimi toplantısının organize edilmesi ve yasal yönetici seçiminin gerçekleştirilmesi,
 • Genel Kurul (Kat Makileri Kurulu) toplantılarının organize edilmesi, sevk ve idaresi,
 • Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Yönetici Seçimi gerçekleştirilemeyen apartman ve sitelere, mahkemeye yönetici ataması için başvurulmasına yönelik dilekçe hazırlanması ve devamındaki hukuki sürecin takibi,
 • İşletme Projesinin hazırlanması,
 • Kat Malikleri listeleri ile aidat listelerinin hazırlanması,
 • Ödenmeyen Aidatların tahsilatına yönelik İCRA TAKİBİ başlatılması,
 • Apartmana/Siteye alınacak (Güvenlik Kamerası gibi) mal ve hizmet alımlarından sonraki süreçte mağdur olunmaması için, yasaya uygun Mal ve Hizmet Alım Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Apartmana/Siteye alınacak (Kapıcı, Güvenlik Personeli ve Bahçıvan gibi) personel alımlarından sonraki süreçte mağdur olunmaması için, yasaya uygun İş Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kapıcı, Güvenlik Görevlisi ve Bahçıvan gibi personellerin ileriki süreçte işten çıkarılmaları veya emekli olmaları durumunda, “kat maliklerinin yüklü kıdem tazminatı ödemek zorunda kalarak mağdur olmamaları için” Kıdem Tazminatı Fonlarının oluşturulması,
 • Kat İrtifakından KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ için Harita Mühendisi, Belediye, Tapu Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü nezdindeki işlemlerin yapılması ve bu sürecin takibi.
 • Kat maliklerinin yeterli çoğunluğunun istemesi halinde, Apartmanın/Sitenin isim değişikliğinin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi,
 • Apartmana/Siteye özgü ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun Yönetim Planı hazırlanması ve Tapuda Tescil işlemleri,
 • Müteahhitlere, yeni yapılan binalar için Kat İrtifakına esas olmak üzere Apartmana/Siteye özgü ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun Yönetim Planı hazırlanması,

Diğer Hizmetlerimiz: