Hizmetlerimiz

YÖNETİM HİZMETLERİ

Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi Hizmetleri
 • Apartman yönetimi
 • Site yönetimi
 • Tesis yönetimi
 • İşyeri ve plaza yönetimi
 • İlk yönetici seçimine ilişkin Genel Kurul Toplantısının organize edilmesi,
 • Genel Kurul (Kat Makileri Kurulu) toplantılarının organize edilmesi, sevk ve idaresi
 • İşletme Projesinin hazırlanması,
 • Aidatların toplanması,
 • Her ay düzenli gelir/gider hesap tablosunun çıkarılarak yapılan masrafların makbuzlarıyla beraber tüm kat maliklerine sosyal medya hesaplarından sunulması, paylaşılması,
 • Aidat listelerinin her ay düzenli olarak kat malikleri ile paylaşılması, böylece aidat ödeyen ve ödemeyenlerin şeffaf bir şekilde ortaya konulması,
 • Aidatlarını ödemeyenler hakkında İcra Takibi başlatılması,
 • Ortak alana ait elektrik, su vs. aboneliklerinin alınması,
 • Ortak alana ait elektrik, su vs. faturalarının ödenmesi,
 • Asansörlerin aylık periyodik bakımlarının yaptırılması, yıllık denetimlerinin yaptırılması, yeşil/mavi etiketlerinin alınması, arıza hallerinde tamiratlarının yaptırılması,
 • Ortak alanların genel temizliğinin yaptırılması, istenmesi halinde günlük çöp alımı ve giriş kat temizliğinin yaptırılması
 • Peyzaj, bahçe bakımı, ağaç, fidan, çiçek sulamaları, çim biçme, ot ilaçlama, budama işlemlerinin yaptırılması,
 • Varsa jeneratör bakımının yaptırılması,
 • Varsa havuz bakım ve temizliğinin yaptırılması,
 • Ortak alanlardaki diğer tamirat, tadilat, bakım, onarım, boyama vs işlerinin yaptırılması,
 • Apartmana/Siteye alınacak (Güvenlik Kamerası gibi) mal ve hizmet alımlarından sonraki süreçte mağdur olunmaması için, yasaya uygun “Mal ve Hizmet Alım Sözleşmelerinin” hazırlanması,
 • Apartmana/Siteye alınacak (Kapıcı ve Güvenlik Personeli gibi) personel alımlarından sonraki süreçte mağdur olunmaması için, yasaya uygun “İş Sözleşmelerinin” hazırlanması,
 • Kapıcı, Güvenlik Görevlisi, Bahçıvan gibi personel maaşlarının ödenmesi, SGK primlerinin yatırılması, özlük haklarının takibi ve ileriki süreçte bu personellerin işten çıkarılmaları veya emekli olmaları durumunda, “kat maliklerinin yüklü kıdem tazminatı ödemek zorunda kalarak mağdur olmamaları için” Kıdem Tazminatı Fonlarının oluşturulup bu fonların takibinin yapılması,

Diğer Hizmetlerimiz: