İcraatlerimiz

Sığınak Zeminine Şap Döktürülmesi

Huzurkent Sitemizin her iki bloğunun zeminine şap döktürdük. Üstelik kat maliklerinin cebinden den tek kuruş para çıkmadan. Sadece HUKUK BİLGİMİZ İLE.