MİSYONUMUZ

Hilal Yönetim | Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi

MİSYONUMUZ

Apartman, Site ve Tesis Yönetimlerinde demokrasi ve istişareyi ön planda tutmak, karar alma süreçlerine tüm kat maliklerini dahil ederek siteleri birlikte yönetmek, karar alma ve uygulama süreçlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlamak, sosyal medya araçlarını da kullanarak kat malikleri arasındaki iletişimi ve istişareyi canlı tutmak, böylece hem yönetimin en iyi şekilde denetlenip olgunlaşmasına olanak sağlamak, hem de siteler için ortak akılla en ideal kararın alınmasına öncülük etmek ve netice olarak site sakinleri arasındaki uyumu, sitelerdeki yaşam kalitesi ve emlak değeri artışını sağlamak.