NEDEN BİZ?

NEDEN BİZ?
İYİ YÖNETİCİDE OLMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
İYİ YÖNETİCİDE OLMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER NEDEN HİLAL YÖNETİM?
1 Adalet Hilal Yönetim’in hiçbir kat malikine veya kiracıya ayrıcalık tanımaz, herkese adil davranır. Bu husus Hilal Yönetim’in yönettiği tüm sitelerdeki kat maliklerine/kiracılara sorulabilir. (Yönettiğimiz tüm apartmanlara/sitelere bu internet sitesinin “REFERANSLAR” bölümünde adresleriyle beraber yer verilmiştir, oradan ulaşabilirsiniz.)
2 Kat Mülkiyeti Hukuku Bilgisi Hilal Yönetim yetkilisi Şahin ŞENATEŞ, biri 4 yıllık İşletme Fakültesi, diğeri 2 yıllık Hukuk Bölümü (Adalet Programı)  mezunudur. 2004 yılından beri (18 yıldır) Hukuk alanında çalışmalar yapmaktadır. 2017-2022 yılları arasında yaklaşık 5 yıl özel hukuk bürosunda İcra Katibi olarak çalışırken aynı zamanda ikamet ettiği sitelerin yöneticiliğini de yapmış ve böylece apartman ve site yönetimi alanında Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan Yargıtay Kararlarına kadar mevzuatın her alanında derinlemesine araştırmalar yapmış ve bilgi edinmiştir.Hilal Yönetim yetkilisi Şahin ŞENATEŞ ayrıca “Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği” alanında Sakarya Üniversitesi tarafından verilen Sertifika sahibidir. Diplomalar ve Sertifika bu web sayfasında mevcuttur.

Hilal Yönetim’in apartmanınızı/sitenizi yönetirken attığı her adım, Genel Kurulda alınmasına öncülük edeceği her karar hukuka uygun olacaktır.

Örneğin Hilal Yönetim, birçok yöneticinin/yönetim şirketinin yaptığı gibi aidatları kesinlikle kendi kafasına göre arttırmaz. Hilal yönetim, kanun gereği Genel Kurul toplantısını organize eder. Bu toplantıda Kat Maliklerinin çoğunluğu aidatların arttırılmasına karar verirse aidatlar arttırılır, çoğunluk arttırılmasın derse arttırılmaz. Hilal Yönetim’in görevi, aidatların miktarını belirlemede göz önüne alınacak olan İşletme Projesini şeffaf bir şekilde hazırlayıp Kat Maliklerine sunarak onların karar vermesine yardımcı olmaktır.

Hilal Yönetim Kat Maliklerinin yerine geçerek karar vermez.

HİLAL YÖNETİM KARAR MAKAMI DEĞİL, İCRAAT MAKAMIDIR.
Hilal Yönetim toplantı ayarlar, Kat Maliklerinin çoğunluğu karar verir. Hilal Yönetim de bu kararları uygular.

3 Dürüstlük, şeffaflık, güvenilirlik Yönetici Kat Maliklerinin ve kiracılarının parasını emanet ettiği kişidir. Yöneticinin her işlemi dürüst ve şeffaf olmalıdır.Bir apartmanın/sitenin yapacağı en büyük yatırım, İŞİNİ BİLEN VE AYNI ZAMANDA DÜRÜST OLAN bir yöneticiye sahip olmaktır.   (Şahin ŞENATEŞ)

Hilal Yönetim, sektörün EN DÜRÜST ve EN ŞEFFAF şirketidir. Bu konuda iddialıyız.

“DÜRÜST YÖNETİM” ilkesini başta Adana olmak üzere tüm ülkeye hakim kılmaya and içtik.

Dürüstlüğümüz sözde değil, özdedir.

Şöyle ki;

1) Yönetici seçileceğimiz karar defterine veya kat malikleri isterse bizimle ayrıca imzalanacak olan sözleşmeye, bugüne kadar hiçbir yönetim şirketinin cesaret edemediği ve dahi edemeyeceği, (ilk defa HİLAL YÖNETİM’in uygulaması olan) aşağıdaki maddeyi ekliyoruz:

“Hilal Yönetim, apartmanı/siteyi yönetirken yaptığı tespit edilen her MAKBUZSUZ veya GERÇEĞE AYKIRI HARCAMA miktarının TAM 100 (YÜZ) KATI KADAR PARAYI Apartmana/Siteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.”

Zaten kalbimize yerleşmiş olan dürüstlüğümüzü ve kat maliklerinin bize emanet ettiği parayı bu madde ile güvence altına alıyoruz.

Karar defterinde veya sözleşmede bu madde varken hiçbir yönetici/yönetim şirketi makbuzsuz harcama yapamaz, gerçeğe aykırı harcama yapamaz. Örneğin 8 TL’ye aldığı bir ürünü 10 TL’ye almış gibi gösteremez, bu konuda satıcıyla “el altından” anlaşamaz. Eğer bu maddeye rağmen bir yönetici usulsüz iş yaparsa, örneğin 1 TL’lik usulsüzlük yaptığında siteye 100 TL ödemek zorunda kalacağını, 1000 TL’lik bir usulsüzlük yaptığında siteye tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacağını bilir. Sözleşmeye konulacak bu madde, usulsüz iş yapan yöneticilerin, yönetim şirketlerinin uykularını kaçırır, onları diken üstünde tutar.

Hilal Yönetim’in yaptığı her harcamanın ya faturası, ya dekontu, ya fişi ya da ödemeyi yaptığı kişiye imzalattığı bir makbuzu vardır. Hilal Yönetim, olur da siteye bir iş yaptırıp makbuzunu almayı ihmal ederse veya unutursa, bu parayı Hilal Yönetim kendi cebinden öder, bu gideri siteye yansıtmaz.

Hilal Yönetim kul hakkından yılandan çekinir gibi çekindiği için, sırf kimsenin hakkı kendisine geçmesin diye küsuratları bile kendi cebinden öder.

2) Normalde kanun gereği apartman ve sitelerde Yöneticinin işlerinin, işlemlerinin, hesaplarının, harcamalarının denetlenmesi için DENETÇİ seçilir. Yönetimi sadece bu denetçi denetleyebilir. Ancak biz HİLAL YÖNETİM olarak dürstlükte ve şeffaflıkta o kadar iddialıyız ki şimdiden APARTMANINIZDAKİ/SİTENİZDEKİ TÜM KAT MALİKLERİNİ, YANİ İSTİSNASIZ EV SAHİPLERİNİN TAMAMINI DENETÇİ İLAN EDİYORUZ. Hilal Yönetim’in apartmanınızı/Sitenizi yönetirken yaptığı harcamaları, makbuzları, gelir/gider tablolarını merak eden, görmek isteyen, incelemek isteyen tüm kat maliklerine hesaplarımız, dosyalarımız, makbuzlarımız her zaman açıktır. İsteyen istediği zaman gelip denetleme yapabilir, inceleme yapabilir.

4 yıldır yönettiğimiz tüm apartman ve sitelere bunu peşinen söylediğimiz halde, henüz tek 1 kişi bile gelip inceleme denetleme talebinde bulunmamıştır. Çünkü Hilal Yönetim kimseniz istemesini, incelemesini beklemeden, hesap tablolarını makbuzlarıyla beraber düzenli bir şekilde WhatsApp gruplarından paylaşmaktadır. Herkes zaten oturduğu yerden bunları inceleme imkanı bulmaktadır. Ancak yine de isteyen herkese inceleteceğimize söz veriyoruz.

4 Düzen, disiplin, titizlik Hilal Yönetim’in yönettiği apartmanlara/sitelere getirdiği düzeni, aidat ödemelerinde sağladığı disiplini görmek için, hem yönettiğimiz sitelere bizzat gidip gözlemleyebilirsiniz, hem de yönettiğimiz tüm sitelerdeki kat maliklerine/kiracılara sorabilirsiniz. (Yönettiğimiz tüm apartmanlara/sitelere bu internet sitesinin “REFERANSLAR” bölümünde adresleriyle beraber yer verilmiştir, oradan ulaşabilirsiniz.)
5 Çalışkanlık Hilal Yönetim’in çalışkanlığını, göreve geldikten sonra neler yaptığını, hangi eksiklikleri giderdiğini, nasıl çalıştığını yönettiğimiz tüm sitelerdeki kat maliklerine/kiracılara sorabilirsiniz. (Yönettiğimiz tüm apartmanlara/sitelere bu internet sitesinin “REFERANSLAR” bölümünde adresleriyle beraber yer verilmiştir, oradan ulaşabilirsiniz.)Hilal Yönetim olarak, diğer birçok şirketin yaptığı gibi 1 yıllık sözleşme imzalamayı şart koşmuyoruz. Yönetimi istediğiniz zaman, istediğiniz kişiye veya şirkete devredeceğimize, hiçbir zorluk çıkarmayacağımıza söz veriyoruz. Söz vermekle kalmayıp bu konuyu da yönetici seçileceğimiz zaman karar defterine madde olarak ekliyoruz.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, Yöneticinin zamanından önce değiştirilmesi için denetçinin veya tüm kat maliklerinin 3’te 1’inin yöneticiye vereceği yazılı dilekçe ile toplantı talep etmesi gerekmektedir.

Ancak Hilal Yönetim “yönetici olarak istenmeme” yani Kat Maliklerinin Hilal Yönetim’den yöneticiliği bırakmasını istemesi” durumunda Yöneticiliği bırakmakta direnmeyeceğini aşağıdaki madde ile garanti altına almaktadır.

“Hilal Yönetim, denetçinin yanı sıra Kat Maliklerinin 10’da 1’inin dilekçe vermesi halinde bile, yönetici seçimi gündemli Genel Kurul Toplantısı düzenleyeceğini kabul ve taahhüt eder.”

Hilal Yönetim’i beğenmediğinizi belirttiğiniz anda hemen bir Genel Kurul toplantısı organize edip, kimi yönetici seçmek istiyorsanız onu seçmenize yardımcı bile oluyoruz. Ama iddia ediyoruz “HİLAL YÖNETİMİ BEĞENMİYORUZ” dedirtmeyeceğiz. Çünkü 2017 yılından beri dedirtmedik.

6 Korkusuz ve Gözükara olmak Günümüzde birçok apartman/sitede sorun yaratan ev sahibi veya kiracı bulunmaktadır. Bu tür insanlardan korkan yönetici adil davranamaz. Bir yönetici her ne pahasına olursa olsun gözünü karartıp görevini yapabilmelidir. Hilal Yönetim her durumda, görevini adil bir şekilde yapacaktır.
7 Muhasebe bilgisi 1) Hesap bilmeyen yönetici kul hakkından korksa, haramdan çekinse bile bu tek başına yetmez. Hesap bilmiyor olması, yöneticinin iyi niyetli, kalbi temiz olmasına rağmen bütün işleri karıştırmasına sebep olabilir.2) Hilal Yönetim olarak, diğer birçok yöneticinin/yönetim şirketinin yaptığı gibi apartmanınızın/sitenizin muhasebesini dışarıdan bir muhasebeciye veya mali müşavire ücreti karşılığında yaptırmıyoruz. Apartmanınızın/sitenizin muhasebesini bizzat kendimiz tutuyoruz ve üstelik bu “MUHASEBE TUTMA İŞİNDEN HİÇBİR ÜCRET ALMIYORUZ.” Apartmanın/Sitenin gelir-gider muhasebesini yapmak, hesabını çıkarmak zaten bizzat yöneticinin kendi görevidir. Yöneticinin karşılığında ücret aldığı bir görevi başkasına yaptırıp bir de oradan ücret almasını doğru bulmuyoruz.
8 İcra Hukuku Bilgisi Hilal Yönetim yetkilisi Şahin ŞENATEŞ,  2004 yılından beri (18 yıl) hukukun içinde çalışmış,  5 yıl da Özel Hukuk Bürosunda doğrudan İcra Katibi olarak çalışmış olup, İcra Hukukunun tüm inceliklerini bilmektedir. Bir İcra Katibinin bir avukattan daha hızlı İcra dosyası tahsilatı yapacağı aşikardır.

Hilal Yönetim, aidatını ödemeyen Kat Malikleri hakkında açtığı İcra Takiplerinde, 1-2 ay içinde borcu tahsil etme kabiliyetine sahiptir.

Hilal Yönetimin yönettiği hiçbir apartmanda/sitede şu ana kadar aidatını ödemeyen hiçbir kat maliki/kiracı yoktur. Ödemekten kaçınan birkaç kat maliki/kiracı olmuş, onlara da icra takibi başlatılıp icra yoluyla tahsil edilmiştir. Bu konu referanslarımıza sorulup teyit edilebileceği gibi, ofisimize gelmek isteyen herkese belgeleriyle beraber gösterilebilir.

9 Sabır, merhamet Maddi durumları gereği bazı ev sahipleri veya kiracılar gerçekten çok zor zamanlardan geçiyor olabiliyor. Bazen başlarına gelen bir trafik kazası veya yedikleri bir para cezası veya çocuklarının eğitim masrafları sebebiyle gerçekten 1-2 ay, bazen 3-4 ay boyunca aidatlarını ödemekte gecikebilir. Bu durumdaki kişilere karşı hukuki bilgisine veya yöneticilik yetkisine güvenip hemen icra takibi başlatmak, zaten o beli bükülmüş insanın üzerine daha fazla yük yüklemek olacaktır ki böyle bir davranış merhametsizlik olur. Hilal Yönetim böyle kişilere karşı mümkün olduğunca sabırlı davranacaktır.Yönetici elbette ki aidatını düzenli ödeyen kişilerin hakkını savunmak zorundadır, ancak aidatı ödemekle ödeyememek arasında büyük fark vardır. Hilal Yönetim, gerçekten bu şekilde ödeme zorluğunda olan kişilere ödeme konusunda müsamaha göstermeye gayret etmektedir. Ancak bu hiçbir zaman aidatı almama, aidat borcunu silme şeklinde olmayacaktır. Durumu ne olursa olsun, er veya geç o aidat alınacaktır.
10 İletişim ve Ulaşılabilirlik “YANLIŞ ÜSLUP, DOĞRU SÖZÜN CELLADIRIR.”

1) Bir yöneticinin, yapılması veya yapılmaması gereken bir işi kat maliklerine veya kiracılara söyleme biçimi çok önemlidir. Bu bakımdan yöneticinin eğitim seviyesi çok önemlidir.

Hilal Yönetim yetkilisi Şahin ŞENATEŞ, iletişim dili ve üslup konusunda kitaplar okuyarak kendini geliştirmiş eğitimli bir yöneticidir.

2) Bir kat maliki veya kiracı, ortak alanlarla ilgili acil bir durumda her zaman yöneticiye ulaşabilmelidir. Yönetici veya görevlendirdiği yetkin bir personelin telefon numarası tüm kat maliklerinde olmalıdır. Yönetici meşguliyetinden dolayı telefona cevap veremediğinde müsait olduğu en kısa zamanda geri dönüş yapmalıdır.

Hilal Yönetim’in telefonları her zaman kat maliklerine ve kiracılarına açıktır. Hilal yönetim, ortak alanlarla ilgili her konuda her zaman ulaşılabilir durumdadır.

Hilal Yönetim’in ulaşılabilirliği, referanslarımıza sorularak teyit edilebileceği gibi, 05058552142 numaralı telefon aranarak hemen de teyit edilebilir.