İcraatlerimiz

Çocuk Parkı Zeminine Şap Döktürüp, üzerine Kauçuk Döşetilmesi

Huzurkent Sitemizin Çocuk Parkı Zeminine önce şap döktürdük, üzerine de kauçuk döşettik. Üstelik kat maliklerinin cebinden tek kuruş para çıkmadan. Sadece HUKUK BİLGİMİZ İLE.