İcraatlerimiz

Siteye özgü, yepyeni bir YÖNETİM PLANI’nın hazırlanması ve Tapuda Tescil edilmesi

Huzurkent Sitemizin internetten alınan KOPYALA/YAPIŞTIR Yönetim Planı yerine, sil baştan yepyeni bir YÖNETİM PLANI hazırladık. Yeni Yönetim Planını Kat Malikleri Kurulunda Oybirliği ile kabul ettik ve Tapuda tescilini sağladık. Böylece Huzurkent Sitesi’nin gelecekteki muhtemel yönetim kargaşasının, tartışmalarının önüne geçmiş olduk. Artık Huzurkent Sitesi’nin yönetim tarzı, şekli ve usulü açık ve net olarak belli.